::ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน ได้เข้าช่วยเหลือบ้านนายประเทศ ไชยศาสตร์ ซึ่งประสบอัคคีภัย เสียหายทั้งหลัง อ่านต่อ
โครงการเงินหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 400 บาทต่อเดือน เพื่อช่วยครอบครัวให้เลี้ยงดูเด็กไทยได้อย่างมีคุณภาพ 400 บาทต่อเดือน เพื่อช่วยครอบครัวให้เลี้ยงดูเด็กไทยได้อย่างมีคุณภาพ อ่านต่อ

รายละเอียดการแข่งขัน วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ อบต.เชียงยืน จ.มหาสารคาม เวลา 09.00น. รายละเอียดการแข่งขัน วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ อบต.เชียงยืน จ.มหาสารคาม เวลา 09.00... อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมสุขภาพ ด้วยกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับตำบลหรือพื้นที่ตำบลเชียงยืน จะดำเนินโครงการมห... อ่านต่อ

แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 ... อ่านต่อ

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 ... อ่านต่อ

::ข่าวภาพกิจกรรม / โครงการ
งานลอยกระทง ปี 2558 งานลอยกระทง ปี 2558 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม... ดูภาพ
งานของดีเมืองเชียงยืน ประจำปี 2558 งานของดีเมืองเชียงยืน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน ร่วมกับอบต.ทั้ง 6 ในเขตอำเภอเชียงยืน และอีก 2 เทศบาลในเขตอำเภอเชียงยืน ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม... ดูภาพ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน... ดูภาพ
ทหารกองพัน 6 ร่วมเสวนาเวทีความคิด ปฏิรูปประเทศไทย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ทหารกองพัน 6 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน และประชาชนทั้ง 19 หมู่บ้าน ในตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเสวนาเวทีความคิด ปฏิรูปประเทศไทย ในโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน... ดูภาพ
โครงการ ธ.ก.ส.รวมใจต้านภัยหนาว ปี 2557/2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 11.00 น. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา เชียงยืน ได้ทำโครงการ ธ.ก.ส.รวมใจต้านภัยหนาว ปี 2557/2558 เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวให้ครอบครัวประชาชนที่ยากจน ในพื้นที่อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยทำการรับ - มอบ ผ้าห่ม ณ ห้องประชุม อบต.เชียงยืน ... ดูภาพ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ อบต.เชียงยืน ร่วมงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ร้อยแก่นสารสินธุ์ ปี 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์... ดูภาพ
::ดาวน์โหลดเอกสาร
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (คลักษณะที่1, งและจลักษณะที่1)

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

::ประกวดราคา

โครงการติตตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,14,15,8,17
โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน
ประกาศเมื่อวันที่: 2016-04-05 12:20:01


ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีตกลงราคา
ประกาศเมื่อวันที่: 2016-04-05 12:16:37


สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งผ้าม่าน
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากศ
ประกาศเมื่อวันที่: 2015-07-15 15:13:38


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคา 2,2000,000 บาท
ประกาศเมื่อวันที่: 2014-07-07 09:33:44


ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านสร้าง หมู่ที่ 8
สอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
ประกาศเมื่อวันที่: 2014-04-22 15:27:50


ประกาศ อบต.เชียงยืนสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 17
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่ที่ 17
ประกาศเมื่อวันที่: 2014-04-22 15:24:24


สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อทำการเชื่อมต่อระบบ
ประกาศเมื่อวันที่: 2013-10-03 10:30:47


หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
กำลังออนไลน์อยู่ :4 คน
ชมทั้งหมด