" พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร "
ข้อมูลทั่วไป จังหวัดมหาสารคาม
การเดินทาง , แผนที่ตั้งจังหวัด
เทศกาล งานประเพณี
ของฝาก ของที่ระลึก
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
สถานที่ท่องเที่ยว อ.เมือง
 
จังหวัดมหาสารคาม :: ข้อมูลทั่วไป
 
มหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบ และเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ชื่อว่าเป็น “ตักศิลาแห่งอีสาน” เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมายหลายแห่ง
แผนที่ตั้ง
อาณาเขตและการปกครอง
จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อที่ 5,291.68 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบลูกคลื่นไม่มีภูเขา มีแม่น้ำชีไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวัน ตกติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น
 
อาชีพที่สำคัญของชาวมหาสารคามคือ การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ อาชีพในครัวเรือนที่ทำกันมากคือ การเลี้ยงไหม และทอผ้าไหม ผ้าไหมมหาสารคามส่วนใหญ่เป็นผ้าที่มีลวดลายแบบดั้งเดิม และสวยงามมาก
 
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต์เป็นระยะทางประมาณ 470 กิโลเมตร การปกครองแบ่งออกเป็น 10 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันทรวิชัย อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอวาปีปทุม อำเภอบรบือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอนาเชือก อำเภอเชียงยืน อำเภอนาดูน อำเภอแกดำ และกิ่งอำเภอยางสีสุราช
 
ระยะทางระหว่างอำเภอเมือง-อำเภอต่างๆ
อำเภอเมือง-อำเภอกันทรวิชัย 16 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอโกสุมพิสัย 28 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอวาปีปทุม 40 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอบรบือ 26 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 84 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอนาเชือก 56 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอเชียงยืน 44 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอนาดูน 65 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอแกดำ 28 กิโลเมตร
อำเภอยางสีสุราช 70 กิโลเมตร
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 043)

สำนักงานจังหวัด

711-356

ททท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 จ.ขอนแก่น

244-498-9

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตำรวจทางหลวง

771-066

สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง

711-205

ไปรษณีย์จังหวัด

711-006

สถานีรถไฟ

711-292

รพ.มหาสารคาม

711-478

รพ.เชียงยืน

781-445

รพ.กันทรวิชัย

789-205

รพ.โกสุมพิสัย

761-330

รพ.นาดูน

797-015

รพ.วาปีปทุม

799-110

รพ.บรบือ

771-439

รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

791-381

รพ.นาเชือก

779-029

กำลังออนไลน์อยู่ :2 คน
ชมทั้งหมด
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน